Home‎ > ‎Công tác chủ nhiệm‎ > ‎

Họp lớp

posted Oct 13, 2012, 9:49 AM by Hieu Huynh Trung   [ updated Oct 13, 2012, 10:10 AM ]
Thông báo lớp ĐH 7D dự kiến họp lớp trưa ngày 17.10.12 (sau khi học xong tiết 3-4). Địa điểm : tại giảng đường 7.
Comments