Home‎ > ‎

Công tác chủ nhiệm

Thông báo dành cho ĐH 3A (đã tốt nghiệp)

Thông báo dành cho ĐH 7DHọp lớp

posted Oct 13, 2012, 9:49 AM by Hieu Huynh Trung   [ updated Oct 13, 2012, 10:10 AM ]

Thông báo lớp ĐH 7D dự kiến họp lớp trưa ngày 17.10.12 (sau khi học xong tiết 3-4). Địa điểm : tại giảng đường 7.

1-1 of 1

Comments